Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Miniräknare
Basräknare
Funktionsräknare
Grafräknare
Laborativ materiel
Ritmateriel
Spel
Fysik
Teknik
Kemi
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips

Miniräknare - Basräknare - Funktionsräknare - Grafräknare

Vi har miniräknare för skolans alla stadier. Från tidiga stadier i grundskolan till avancerad
matematik på högskolenivå.

Basräknare
En enkel basräknare är ofta tillräcklig för hela grundskolans matematikundervisning.
Speciellt uppskattad är vår
Tvåradiga basräknare där uttrycket står kvar i den övre raden efter beräkningen.

Funktionsräknare
För många gymnasiekurser i matematik behöver man en funktionsräknare med funktioner som t.ex. trigonometri, bråkräkning, logaritmer, potenser, statistik, regressionsanalys, polära och rektangulära koordinater och kombinatorik.
Vår egen
Funktionsräknare med solcell är en otroligt prisvärd miniräknare som täcker de flesta behov upp till matematik
kurs 2b på gymnasiet.


Grafräknare
Från gymnasiets matte kurs 2c och framåt kan man behöva en grafräknare.
Om man matar in en funktion i räknaren kan den visa grafen, hitta skärningspunkter och beräkna max- och minvärden.
Vidare kan den grafritande räknaren t.ex. lösa ekvationssystem, visa värdetabeller, beräkna derivata och integraler m.m.
Grafräknare finns i många olika varianter och rådet brukar vara att man införskaffar den variant som rekommenderas och
används av läraren. 

Basräknare
Basräknare
Funktionsräknare
Funktionsräknare
Grafräknare
Grafräknare