Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Biologi
Bioteknik
Laborationer
Utrustning
Förbrukning
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Sortera på 

Introduktion till PCR och Elektrofores

Inom sjukvård, på brottsplatser och i miljöarbete används flera olika metoder för att konstatera sjukdom, binda misstänkta brottslingar till brott och observera miljöförändringar. Exempel på vanliga metoder som används för att undersöka genetiskt material är elektrofores och PCR (Polymerase Chain Reaction).

Nästan alla biomolekyler är laddade. Elektrofores är en metod för att separera molekyler med olika laddningar och innebär att man placerar proverna på en gel i ett elektroforeskärl och lägger en spänning över kärlet. Molekyler från proverna vandrar olika långt beroende på laddning, storlek och form. Efter infärgning syns de som band på gelen och kan jämföras och analyseras.

Ibland finns det bara små mängder genetiskt material och då är det lämpligt att först göra en PCR-körning som replikerar och ökar mängden material så att det blir ett tydligare resultat efter elektrofores.

            

Företaget Edvotek® är världsledande inom lättanvända och prisvärda biotekniska laborationer för undervisning.
Här presenterar vi ett urval av deras stora sortiment. Hör av dig om du saknar något, vi kan ta hem alla deras produkter på förfrågan.
0501 - 163 44
order@sagitta.se

DNA Halskedja - Edvotek

DNA Halskedja - Edvotek

Art.nr: 32024

Gör ditt eget DNA-halsband.

1473 SEK
st
Restriktionsenzymers klyvning av DNA - Edvotek

Restriktionsenzymers klyvning av DNA - Edvotek

Art.nr: 32050

Undersök hur restriktionsenzymer har klippt dubbelsträngat DNA på specifika ställen.

1333 SEK
st
DNA fingerprinting I - Vem är den skyldige? - Edvotek

DNA fingerprinting I - Vem är den skyldige? - Edvotek

Art.nr: 32058

Hitta den skyldige med hjälp av elektrofores på DNA, behandlat med restriktionsenzymer.

1333 SEK
st
DNA fingerprinting II - Vem är den skyldige? - Edvotek

DNA fingerprinting II - Vem är den skyldige? - Edvotek

Art.nr: 32064

Hitta den skyldige genom att använda restriktionsenzymer och elektrofores på DNA.

1601 SEK
st
Jakten på min far - Edvotek

Jakten på min far - Edvotek

Art.nr: 32070

Hjälp de två kusinerna i jakten på sina föräldrar.

830 SEK
st
Vem har lämnat sitt DNA? - Edvotek

Vem har lämnat sitt DNA? - Edvotek

Art.nr: 32076

Vem av de två misstänkta har varit på brottsplatsen?

830 SEK
st
Jakten på sickelcellanemi - Edvotek

Jakten på sickelcellanemi - Edvotek

Art.nr: 32079

Undersök med restriktionsenzym om patienten har sickelcellanemi eller inte.

1333 SEK
st
Introduktion till PCR - Edvotek

Introduktion till PCR - Edvotek

Art.nr: 32083

Lär grunden om PCR-tekniken och studera effekten av olika antal PCR-cykler.

1333 SEK
st
DNA fingerprinting PCR I - Edvotek

DNA fingerprinting PCR I - Edvotek

Art.nr: 32092

PCR-behandlade prover ger tydliga resultat vid elektrofores och gör det möjligt att peka ut den skyldige.

1333 SEK
st
Covid-19 simulerat test - Edvotek

Covid-19 simulerat test - Edvotek

Art.nr: 32095

Bestäm om patienterna med symtom för covid-19 bär på coronaviruset SARS-CoV-2.

1333 SEK
st
Covid-19 simulerat test med PCR - Edvotek

Covid-19 simulerat test med PCR - Edvotek

Art.nr: 32097

Bestäm om patienterna med symtom för covid-19 bär på coronaviruset SARS-CoV-2 med hjälp av PCR och elektrofores.

2544 SEK
st
Alu-sekvens i mänskligt DNA - Edvotek

Alu-sekvens i mänskligt DNA - Edvotek

Art.nr: 32101

Undersök om du har någon Alu-sekvens i kromosom 16 (PV92) med hjälp av PCR och elektrofores.

2774 SEK
st
DNA fingerprinting med PCR II - Edvotek

DNA fingerprinting med PCR II - Edvotek

Art.nr: 32110

Lös en kriminalgåta genom att utföra PCR och elektrofores på plasmidDNA från brottsplatsen och från de misstänkta.

2597 SEK
st
Gentest smak - Edvotek

Gentest smak - Edvotek

Art.nr: 32130

Gör ett gentest på ditt eget DNA för att se om du har anlag för att känna en speciell bitter smak – testa sedan med ett smakpapper och se om resultatet stämde.

2774 SEK
st
Test av vattenkvalitet med multiplex PCR - Edvotek

Test av vattenkvalitet med multiplex PCR - Edvotek

Art.nr: 32140

Undersök om vattenprovet innehåller någon av de tre eftersökta bakterierna med en så kallad multiplex PCR och efterföljande elektrofores.

2875 SEK
st
Kromatografi med kolonn - Edvotek

Kromatografi med kolonn - Edvotek

Art.nr: 32150

Undersök hur olika molekyler kan särskiljas i en kromatografikolonn.

1526 SEK
st
Antigen-Antikropp Ouchterlonymetoden - Edvotek

Antigen-Antikropp Ouchterlonymetoden - Edvotek

Art.nr: 32172

Studera hur antigener och antikroppar bildar proteinkomplex i specifika mönster när de möts i gelen.

1804 SEK
st
Vattenanalys - koliforma bakterier och E. coli - Edvotek

Vattenanalys - koliforma bakterier och E. coli - Edvotek

Art.nr: 32180

Den kromogena analysen ger svar på om testvattnet innehåller koliforma bakterier och specifikt varianten E. coli.

1516 SEK
st
HIV-test med ELISA-metoden - Edvotek

HIV-test med ELISA-metoden - Edvotek

Art.nr: 32185

Gör ett HIV-test enligt ELISA.

1794 SEK
st
Transformation av E. coli med pGAL - Edvotek

Transformation av E. coli med pGAL - Edvotek

Art.nr: 32208

Utför en transformation av DNA hos E. coli och studera sedan gelen för att se hur bra du lyckats.

1751 SEK
st
Transformation av E.coli m. fluorescerande protein - Edvotek

Transformation av E.coli m. fluorescerande protein - Edvotek

Art.nr: 32219

Utför en transformation av DNA hos E. coli och studera med UV-ljus om du lyckats.

1387 SEK
st
Bestämning av proteiners molekylvikt - Edvotek

Bestämning av proteiners molekylvikt - Edvotek

Art.nr: 32232

Bestäm molekylvikten hos proteiner med hjälp av vertikal elektrofores.

916 SEK
st
Fiskprotein - en jämförelse - Edvotek

Fiskprotein - en jämförelse - Edvotek

Art.nr: 32238

Se skillnad på och bestäm olika fiskprotein med hjälp av proteinelektrofores.

954 SEK
st
Mikropipettering övning - Edvotek

Mikropipettering övning - Edvotek

Art.nr: 32314

Öva upp noggrannhet och precision vid mikropipettering.

632 SEK
st
Träningsgel för pipettering - Edvotek

Träningsgel för pipettering - Edvotek

Art.nr: 32326

Bli säker på att mikropipettera i gelbrunnar för elektrofores.

1055 SEK
st