Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips

Framtidssäkrad fortbildning till studiedagen

DIGITALA VERKTYG I NO-UNDERVISNINGEN PÅ GRUNDSKOLA 7-9 OCH GYMNASIUM

En stor del av NO-undervisningen består av laborationer. Det praktiska arbetet är viktigt för elevernas förståelse och kunskapsinhämtning. Genom att använda digitala verktyg i NO-undervisningen kan man flytta fokus från att avläsa mätvärden till att tolka och analysera förlopp. Värdefull undervisningstid ägnas åt kunskapsinhämtning och inlärningsprocessen blir mer inspirerande.

Här följer ett antal exempel på föreläsningar och workshops som vi erbjuder. Fortbildningarna erbjuds både som demonstrationsföreläsningar (obegränsat antal deltagare), och som workshops där deltagarna får möjlighet att själva genomföra laborationer (max 10 deltagare). Samtliga fortbildningar erbjuds för både grundskola 7-9 och gymnasiet och anpassas efter grupp och behov. Vi kan även skräddarsy ett upplägg anpassat för just era behov. Fortbildningen genomförs på plats hos er.
Pris på förfrågan.

 

 

INTRODUKTION TILL DATALOGGING

NO-LÄRARE GRUNDSKOLA 7-9/GYMNASIET BI/KE/FY
Demoföreläsning (ca 2 h) eller workshop (ca 3 h

För er som har liten eller ingen erfarenhet av datalogging så erbjuds här en bra introduktion. Efter passet kommer ni att ha en god förståelse för datalogging och hur det med fördel kan användas vid undervisning i naturvetenskapliga ämnen.

Datalogging kan användas för försök inom såväl biologi, fysik som kemi. De olika ämnena ställer olika krav på mätningar och med datalogging uppnår man den flexibilitet som säkerställer att samtliga krav uppfylls.

Inom fysiken vill man ofta studera väldigt snabba förlopp såsom krockar, fall och acceleration. Då är den höga mäthastigheten viktig.
Inom biologin vill man ofta mäta ett antal parametrar
samtidigt och många gånger under lång tid, exempelvis
fotosyntes, vattenkvalitet mm. Med datalogging kan
mätningar över mycket lång tid genomföras.
Inom kemin har man också stor nytta av att kunna mäta flera parametrar samtidigt under en längre tid, exempelvis pH, volym och konduktivitet vid titrering. Även snabba förlopp som t.ex. reaktionshastighet kan studeras med hjälp av spektrometer.


Gemensamt för alla ämnesspecifika försök är att de grafer och tabellvärden som man får kan sparas, delas och analyseras både under och efter försöket

 

 

 

FYSIK OCH DATALOGGING

NO-LÄRARE GRUNDSKOLA 7-9/GYMNASIET FYSIK
Demoföreläsning (ca 2 h) eller workshop (ca 3 h)

Ni som vill få ny inspiration kommer här att få ta del av den stora mängd relevanta försök som kan utföras med rullbanesystem och smarta vagnar. Passet innehåller också gaslagsförsök, induktionsförsök och grundläggande ellära.

 
   

BIOLOGI OCH DATALOGGING

NO-LÄRARE GRUNDSKOLA 7-9/GYMNASIET BIOLOGI
Demoföreläsning (ca 2 h) eller workshop (ca 3 h)

För biologer som vill utveckla försök för mätningar av fotosyntes och cellandning i både luft och vatten så är det här en utmärkt
möjlighet. Vi kommer att använda sensorer för mätning av
koldioxid, syrgas, löst syre, pH samt temperatur.

 
   

KEMI OCH DATALOGGING

NO-LÄRARE GRUNDSKOLA 7-9/GYMNASIET KEMI
Demoföreläsning (ca 2 h) eller workshop (ca 3 h)

Här kommer vi att gå igenom enkla försök av exoterma och
endoterma reaktioner med hjälp av temperatursensorer.
Vi genomför en titrering och vi kommer dessutom även att använda en spektrometer för datalogging och utföra absorbansförsök.

 

 

 

 

 

Hör av dig så berättar vi mer!

Mejla din förfrågan till sagitta@sagitta.se så återkommmer vi till dig omgående med mer information.
Det går alltid också bra att ringa till oss på telefon 0501-163 44.