Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Sortera på 

Med öra för störande buller

Hög ljudnivå i klassrummet stör elevernas koncentrations- och inlärningsförmåga. Ett SoundEar övervakar ljudnivån och gör eleverna uppmärksamma på bullret.

Tänk dig att du är elev. Ljudnivån i klassrummet är hög och du ­anstränger dig för att höra och förstå vad din lärare säger. Inte så trevligt, eller hur? För många skolbarn är det här en vanlig situation, vilket innebär att de varken kommer ihåg eller lär sig så mycket som de kunde ha gjort. Här kan SoundEar Classic vara till hjälp. SoundEar är ett »öra« som du kan hänga på väggen. Det övervakar ljudnivån i rummet och tänds när ljudnivån är för hög. Med andra ord är det lätt för alla att se när det blir för stökigt i klassrummet.

Barn extra känsliga
Forskning visar tydligt att buller är ett större problem för barn än för vuxna. En vuxen kan urskilja ord bättre och koncentrerar sig lättare på en röst även när det är bullrigt. Ett barn, däremot, hör allt samtidigt och har ända fram till tonåren svårt att urskilja ord genom buller. Eftersom barnet inte behärskar språket lika bra som en vuxen och har svårt att »gissa« ändelser på ord, har det också svårare att förstå innebörden av det som sägs i klassrummet. Buller hämmar med andra ord barnens inlärningsförmåga och försenar deras språkutveckling.
Med tanke på ovanstående är det lätt att förstå hur svårt inlärningsprocessen i denna miljö måste vara för barn med särskilda behov. Dessa barn är ofta känsligare och har en lägre tröskel för när de reagerar på ljud. Barn med nedsatt hörsel, tvåspråkighet eller introvert läggning har alla extra stora problem med ljud – för att inte tala om barn med diagnosen ADHD.

Hjälper även vuxna
SoundEar bidrar också till att minska stressnivån hos lärare som arbetar med stora barngrupper. Lärare och pedagoger som utsätts för buller på arbetsplatsen riskerar på lång sikt att utveckla tinnitus och andra hörselskador. Det finns också en växande tendens hos grundskollärare att skada stämbanden, eftersom de ofta måste prata mycket högt för att överrösta barnens ljud. SoundEar kan därför fungera som en billig lösning på ett problem som annars är svårt att hantera.

SoundEar - Ljudöra

SoundEar - Ljudöra

Art.nr: 99995

Se hur hög ljudnivån är!
Med ett ljudöra kan man få en sundare ljudmiljö.

4450 SEK
4995 SEK
st
SoundEar - Ljudöra

SoundEar - Ljudöra

Art.nr: 61552

Se hur hög ljudnivån är!
Med ett ljudöra kan man få en sundare ljudmiljö.

4995 SEK
st
SoundEar II - Ljudöra

SoundEar II - Ljudöra

Art.nr: 61557

SoundEar II är här! Uppdaterad elegant design och dessutom tåligare.

5895 SEK
st
SoundEar II Industry - Ljudöra

SoundEar II Industry - Ljudöra

Art.nr: 61562

SoundEar II Industry är en bullermätare avsedd för tuffare miljö.

5895 SEK
st
SoundEar II Industry XL - Ljudöra

SoundEar II Industry XL - Ljudöra

Art.nr: 61580

SoundEar II Industry visar när det är dags att sätta på hörselskydd. XL-modellen är ungefär dubbelt så bred och hög som grundmodellen.

9195 SEK
st
SoundEar 300 - Ljudöra

SoundEar 300 - Ljudöra

Art.nr: 61565

Som ett vanligt SoundEar men fyllt med finesser. Digital display, logger, analog utgång...

13800 SEK
st
SoundBuster2, tillslag

SoundBuster2, tillslag

Art.nr: 61568

Om ljudnivån blir för hög slår SoundBuster på strömmen till din anslutna utrustning.

7035 SEK
st
SoundBuster2, frånslag

SoundBuster2, frånslag

Art.nr: 61569

Om ljudnivån blir för hög slår SoundBuster av strömmen till din anslutna utrustning.

7035 SEK
st