Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Silvernitrat PA pulver 25 g

Silvernitrat PA pulver 25 g

Art.nr 35190

Levereras endast till skolor inom Sverige.

925 SEK (1156.25 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande
  H290 - Kan vara korrosivt för metaller
  H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Du har nyligen tittat på