Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Silvernitrat ampull (ger 1l lösning 0,1M)

Silvernitrat ampull (ger 1l lösning 0,1M)

Art.nr 35189

Levereras endast till skolor inom Sverige.

720 SEK (900.00 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - vecka 9

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H290 - Kan vara korrosivt för metaller
  H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Du har nyligen tittat på