Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Pentanol (Isoamyl) PS 500 ml

Pentanol (Isoamyl) PS 500 ml

Art.nr 35175

Levereras endast till skolor inom Sverige.

298 SEK (372.50 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Varning
Faroangivelse
  H226 - Brandfarlig vätska och ånga
  H332 - Skadligt vid inandning
  H315 - Irriterar huden
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
  H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
  EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Du har nyligen tittat på