Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Myrsyra PA 1 l

Myrsyra PA 1 l

Art.nr 35144

Levereras endast till skolor inom Sverige.

598 SEK (747.50 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H226 - Brandfarlig vätska och ånga
  H302 - Skadligt vid förtäring
  H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  H331 - Giftigt vid inandning
  EUH071 - Frätande på luftvägarna

Du har nyligen tittat på