Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Koppar(II)klorid PS pulver 250 g

Koppar(II)klorid PS pulver 250 g

Art.nr 35118

Levereras endast till skolor inom Sverige.

565 SEK (706.25 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H315 - Irriterar huden
  H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
  H302 + H312 - Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
  H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer
  H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Du har nyligen tittat på