Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Saltsyra 37% PS 1 l

Saltsyra 37% PS 1 l

Art.nr 35187

Levereras endast till skolor inom Sverige.

198 SEK (247.50 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.

Beredning av brukslösning 1 mol/dm3: Häll 83 ml konc. saltsyra (37 %) i ca 500 ml avjoniserat vatten. Späd sedan med avjoniserat vatten till 1000 ml.
Tänk på SIV!  


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H290 - Kan vara korrosivt för metaller
  H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna

Du har nyligen tittat på