Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Pepsin pulver 25 g

Pepsin pulver 25 g

Art.nr 35176

Levereras endast till skolor inom Sverige.

278 SEK (347.50 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H315 - Irriterar huden
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
  H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
  H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna

Du har nyligen tittat på