Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Kopparpulver 100 g

Kopparpulver 100 g

Art.nr 35121

Levereras endast till skolor inom Sverige.

340 SEK (425.00 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Varning
Faroangivelse
  H228 - Brandfarligt fast ämne
  H315 - Irriterar huden
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
  H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
  Kan bilda antändliga dammkoncentrationer i luft

Du har nyligen tittat på