Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Kaliumtiocyanat pulver 500 g

Kaliumtiocyanat pulver 500 g

Art.nr 35099

Levereras endast till skolor inom Sverige.

865 SEK (1081.25 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Varning
Faroangivelse
  H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
  H302 + H312 + H322 - Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  EUH032 - Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra

Du har nyligen tittat på