Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Fenolftaleinlösning 1% 500 ml

Fenolftaleinlösning 1% 500 ml

Art.nr 35041

Levereras endast till skolor inom Sverige.

345 SEK (431.25 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
  H302 - Skadligt vid förtäring
  H312 - Skadligt vid hudkontakt
  H332 - Skadligt vid inandning
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
  H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
  H350 - Kan orsaka cancer
  H371 - Kan orsaka organskador

Du har nyligen tittat på