Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Bariumnitrat PA 500 g

Bariumnitrat PA 500 g

Art.nr 35024

Levereras endast till skolor inom Sverige.

975 SEK (1218.75 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - vecka 42

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.

Signalord
  Fara
Faroangivelser
  H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande
  H301 - Giftigt vid förtäring
  H332 - Skadligt vid inandning
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation

Du har nyligen tittat på