Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Kaliumpermanganat 98% pulver 500 g

Kaliumpermanganat 98% pulver 500 g

Art.nr 35097

Levereras endast till skolor inom Sverige..

677 SEK (846.25 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande
  H302 - Skadligt vid förtäring
  H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  H361d - Misstänks kunna skada det ofödda barnet
  H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Du har nyligen tittat på