Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Jod PS granulat 100 g

Jod PS granulat 100 g

Art.nr 35055

Levereras endast till skolor inom Sverige.

467 SEK (583.75 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H315 - Irriterar huden
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
  H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
  H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
  Sköldkörtelhormon
  H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer
  H302 + H312 + H332 - Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning

Du har nyligen tittat på