Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Dietyleter PA 2,5 liter

Dietyleter PA 2,5 liter

Art.nr 35235

Levereras endast till skolor inom Sverige.

535 SEK (668.75 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H224 - Extremt brandfarlig vätska och ånga
  H302 - Skadligt vid förtäring
  H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  EUH019 - Kan bilda explosiva peroxider
  EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Du har nyligen tittat på