Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Bly(II,IV)oxid, mönja pulver 500 g

Bly(II,IV)oxid, mönja pulver 500 g

Art.nr 35031

Levereras endast till skolor inom Sverige.

891 SEK (1113.75 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.

Signalord
  Fara
Faroangivelser
  H351 - Misstänks kunna orsaka cancer
  H360Df - Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten
  H362 - Kan skada spädbarn som ammas
  H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 
  H302 + H332 - Skadligt vid förtäring eller inandning

Du har nyligen tittat på