Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Ammoniak 25% PA 1 l

Ammoniak 25% PA 1 l

Art.nr 35013

Levereras endast till skolor inom Sverige.

252 SEK (315.00 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.

Beredning av brukslösning 1 mol/dm3: Häll 76 ml ammoniak (25 %) i ca 500 ml avjoniserat vatten. Späd sedan med avjoniserat vatten till 1000 ml

Signalord
  Fara
Faroangivelser
  H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna
  H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Du har nyligen tittat på