Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Aceton PS 1 l

Aceton PS 1 l

Art.nr 35001

Levereras endast till skolor inom Sverige.

187 SEK (233.75 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.

Signalord
  Fara
Faroangivelser
  H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
  H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation
  H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
  EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Du har nyligen tittat på