Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Zinksulfat-heptahydrat pulver PA 500 g

Zinksulfat-heptahydrat pulver PA 500 g

Art.nr 35224

Levereras endast till skolor inom Sverige.

398 SEK (497.50 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H302 - Skadligt vid förtäring
  H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Du har nyligen tittat på