Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Salpetersyra 65% PS 1 l

Salpetersyra 65% PS 1 l

Art.nr 35184

Levereras endast till skolor inom Sverige.

495 SEK (618.75 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.

Kemikalien omfattas av EU-förordningen för sprängämnesprekursorer.
En signerad kundförsäkran om att salpetersyran endast ska användas i utbildningssyfte är därför obligatorisk för utleverans.
Länk till kundförsäkran skickas vid lagd order.

Beredning av brukslösning 1 mol/dm3: Häll 68 ml konc. salpetersyra (65 %) i ca 500 ml avjoniserat vatten. Späd sedan med avjoniserat vatten till 1000 ml.
Tänk på SIV! Lösningen är ljuskänslig och bör förvaras i mörk flaska.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande
  H290 - Kan vara korrosivt för metaller
  H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
  H331 - Giftigt vid inandning
  EUH071 - Frätande på luftvägarna

Du har nyligen tittat på