Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Koppar(II)sulfat-5-hydrat PS pulver 500 g

Koppar(II)sulfat-5-hydrat PS pulver 500 g

Art.nr 35124

Levereras endast till skolor inom Sverige.

284 SEK (355.00 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H302 - Skadligt vid förtäring
  H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Du har nyligen tittat på