Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Koboltklorid PS pulver 100 g

Koboltklorid PS pulver 100 g

Art.nr 35102

Levereras endast till skolor inom Sverige.

677 SEK (846.25 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H302 - Skadligt vid förtäring
  H332 - Skadligt vid inandning
  H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion
  H334 - Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning
  H341 - Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
  H350i - Kan orsaka cancer vid inandning
  H360F - Kan skada fertiliteten
  H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Du har nyligen tittat på