Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips

Sagittas stipendier

 

Sagitta Pedagog AB:s stipendier till studenter på Teknik- och
Naturvetenskapsprogrammen på Vadsbogymnasiet i Mariestad delas ut i syfte att inom ramen för gymnasiearbetet uppmuntra till fördjupade studier inom matematik, teknik och naturvetenskap.

Stipendiet inrättades år 2020 och upp till två stipendier à 5 000 kr delas ut per år. 


2023 Ardina
Placeboeffektens krafter

2023 Noa och Lukas
Trainee-uppdrag Daloc

 

2022 Hanna
Vår omedvetna påverkan på mikroplasthalten i avloppsvatten - En undersökning av mikroplaster i avloppsvatten

2022 Maja och Gustav
Vidaredesign och tillverkningsaspekter av sinus-format handtag för MannTeknik AB

 

2021 Leo 
Galler till A-traktor - Hur konstrueras ett industriellt tillverkningsbart galler till A-traktorer

2021 Hugo
Ljussystem - Konstruera ett automatiskt ljussystem till en Volvo 960