Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips

Integritetspolicy

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du gör ett köp på vår webbplats. Den insamlade informationen inkluderar namn, adress, e-postadress och IP-adress samt i förekommande fall telefonnummer, organisationsnummer och personnummer.

2. Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att kunna erbjuda webborder, registrera order, leverera varor och fakturera samt för att förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav.
Uppgifterna ligger till grund för interna marknads- och kundanalyser samt statistik och metodutveckling.
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning.
Efter ditt medgivande använder vi även din e-postadress för utskick av nyhetsbrev. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet.

3. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast behörig personal får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

4. Utlämnande till tredje part
Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Vi varken säljer eller på annat sätt överför personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och att de följer riktlinjer enligt GDPR.
Allmänna uppgifter kan delas med utomstående parter för vår marknadsföring.

5. Dina rättigheter
Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag över de personuppgifter vi sparat om dig.

6. Cookies
Vår webbplats använder cookies för att hantera artiklar i varukorgen och för vissa funktioner som endast ska visas en gång per besökare. Om du blockerar cookies kan du därför inte handla i butiken. Utan cookies kan du dock fortfarande titta på sidor och artiklar i butiken, men vissa funktioner kan bete sig oväntat.
Vi använder Google Analytics och AdWords som också sätter cookies.

7. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.