Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips

Kemi

Hjälp att arbeta säkert med kemi

Dags att ta tag i kemisäkerheten på din skola?
Ta då hjälp av chesse.org – en alldeles färsk sajt som samlar allt som behövs för att komma i gång.

Kemilärarnas resurscentrum på Stockholms universitet är ett nationellt centrum som har funnits sedan 1994. Jenny Olander är
föreståndare för centret sedan flera år tillbaka.
- Vår uppgift är att på olika sätt stötta kemiundervisningen i grundskola och gymnasiet, berättar hon.
Det Jenny och hennes kollegor får allra flest frågor om är kemisäkerhet. Jenny konstaterar att många skolor ligger långt framme på det området, men att det också finns många som känner sig osäkra. Dessutom är det inte alltid helt självklart vad som gäller – och ofta råder det brist på både tid och resurser.
- Vi träffar cirka 200 lärare per år på våra endagskurser om kemisäkerhet. Där märker vi att många tycker det är pinsamt att erkänna hur dålig koll de har. Vi upplever också att många lärare, inte minst på mindre enheter, känner sig ensamt ansvariga för kemisäkerhetsfrågorna.

»Jag hoppas att vi har hittat en nivå som ska hjälpa lärarna att jobba effektivt.«

Jenny Olander, föreståndare för
Kemilärarnas resurscentrum,
Stockholms universitet.

Europeiskt samarbete
För några år sedan började Jenny och hennes kollegor nysta i frågan, bland annat genom att kontakta sina motsvarigheter i Norge och Finland. När det visade sig att de hade liknande upplevelser uppstod en idé om ett gemensamt projekt.
I det läget anslöt sig även Slovenien, som adderade perspektivet Grön kemi till innehållet.
Idén mynnade ut i EU-projektet Chemical Safety in Science Education – eller CheSSE som det kallas i dagligt tal. Under tre år har projektet samlat korrekt, lättillgänglig och aktuell information om kemisäkerhet i skolan. I arbetet har kemi- och NO-lärare från de fyra länderna deltagit genom att identifiera behoven och fungera som referensgrupp till materialet.
Resultatet är chesse.org – en hemsida som utgör en guldgruva för alla lärare, rektorer och huvudmän som vill ha råd och stöd kring kemisäkerhet. Här kan man läsa om de lagar och rekommendationer som finns på området och vad man behöver göra för att leva upp till kraven. Det finns också ett 30-tal mallar som man kan ladda ned, redigera och använda för att få en systematik i arbetet.
- Jag hoppas att vi har hittat en nivå som ska hjälpa lärarna att jobba effektivt. Lagarna är skrivna för att hjälpa oss att få en bra arbetsmiljö, inte för att sätta käppar i hjulet för oss, säger Jenny.

Vad skulle du vilja se framöver?
- Att vi får en bra och systematisk dialog med både skolledare och lärarutbildningar, för att höja medvetenheten och kunskapsnivån om de här frågorna, säger Jenny och fortsätter:
- Jag tror också att det vore bra att slå fast något slags lägstanivå, exempelvis för vilka kemikalier en skola behöver ha. Många har för lite material medan andra kanske har onödigt mycket.

Vad vill du säga till alla kemi- och NO-lärare när det gäller kemisäkerhet?
- Att allt inte måste vara perfekt; det räcker att göra sitt bästa. Att man kan gå våra kurser om man är osäker. Och – kanske viktigast av allt – samarbeta med din arbetsgivare kring de här frågorna! Du har kompetensen men det är arbetsgivaren som har ansvaret.

PROJEKTET I KORTHET

• CheSSE är ett treårigt Erasmus+-projekt som startade den 1 september 2020.

• Projektet drivs av Universitetet i Oslo (Norge), Helsingfors universitet (Finland), Universitetet i Ljubljana (Slovenien) och Stockholms universitet (Sverige).

• Målet med projektet är att utveckla kortfattade, aktuella, digitala resurser om kemisäkerhet för skolans undervisning i naturvetenskap och kemi.

• Ett önskat långsiktigt mål är att lärare känner sig kompetenta och säkra när de hanterar kemikalier och utför arbetsuppgifter relaterade till skolans kemisäkerhetsarbete.

• Läs mer på chesse.org.

Hemsidan om kemisäkerhet är ett välkommet komplement till de kurser som Jenny Olander och hennes kollegor erbjuder.