Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Svavelsyra ampull ger 1 l 0,5M

Svavelsyra ampull ger 1 l 0,5M

Art.nr 35204

Levereras endast till skolor inom Sverige.

148 SEK (185.00 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - vecka 48

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.

Kemikalien omfattas av EU-förordningen för sprängämnesprekursorer.
En signerad kundförsäkran om att svavelsyran endast ska användas i utbildningssyfte är därför obligatorisk för utleverans.
Länk till kundförsäkran skickas vid lagd order.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H290 - Kan vara korrosivt för metaller
  H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Du har nyligen tittat på