Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Kaliumklorat pulver 500 g

Kaliumklorat pulver 500 g

Art.nr 35092

Levereras endast till skolor inom Sverige.

720 SEK (900.00 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.

Kemikalien omfattas av EU-förordningen för sprängämnesprekursorer.
En signerad kundförsäkran om att kaliumkloratet endast ska användas i utbildningssyfte är därför obligatorisk för utleverans.
Länk till kundförsäkran skickas vid lagd order.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H271 - Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande
  H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
  H302 + H332 - Skadligt vid förtäring eller inandning

Du har nyligen tittat på