Sagitta
Nyheter
Kampanjer
Fynd
Mikroskop & Kikare
Labbutrustning
Mätutrustning
Datalogging PASCO
Byggsatser
Verktyg & Löd
Programmering
Matematik
Fysik
Teknik
Kemi
Bränsleceller
Centrifuger
Elektrokemi
Kemikalier
Kemikalieskåp
Magnetomrörare
Molekylmodeller
Periodiska system
Spektrofotometri
Stenar & Fossiler
Varningsetiketter
Avfallshantering
Biologi
Bioteknik
Geografi
Energi & Miljö
Böcker
Spel
Skriv & Rita
Första hjälpen
Förvaring
Smarta presenttips
Oxalsyra-2-hydrat PS pulver 1 kg

Oxalsyra-2-hydrat PS pulver 1 kg

Art.nr 35169

Levereras endast till skolor inom Sverige.

645 SEK (806.25 SEK inkl. moms)
 st
Leverans - omgående

Produktbeskrivning

Levereras endast till skolor inom Sverige.


Signalord
  Fara
Faroangivelse
  H302 + H312 - Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
  H318 - Orsakar allvarliga ögonskador
  H373 - Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Du har nyligen tittat på